ZOEN är

Staffan Tapper

ZOEN ägs och drivs av landskapsarkitekt Staffan Tapper. Företaget grundades 2011 och erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur, landskapsanalys, stadsutveckling, projekt- och projekteringsledning samt ljusdesign.

Staffan har lång erfarenhet av planering, gestaltning och projektering i såväl stora stadsplane- och infrastrukturprojekt som i mindre uppdrag i både offentliga och privata miljöer. Sedan den 15 april 2013 driver Staffan ZOEN på heltid.

Staffan inledde sin karriär som landskapsarkitekt på Landskapslaget (2001-2007) och fortsatte sedan till Tengbom (2007-2011). I mars 2011 började Staffan på stadsbyggnadskontoret på Täby kommun där han arbetade  som projektledare, expert och beställare i stadsbyggnads-, park- och infrastrukturprojekt under två år.

Hur jobbar ZOEN?

ZOEN arbetar med mjuk, medmänsklig arkitektur. I våra projekt lägger vi fokus på såväl beställarens som brukarens krav, förväntningar och önskemål. Vi arbetar för att få en smidig, snabb och kostnadseffektiv process där beställarens nytta och nöjdhet står i fokus.

Vi är ett litet företag med ett stort nätverk och samarbetar med flera såväl större som mindre arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Våra uppdragsgivare är bland annat bostads- och fastighetsbolag, kommuner, arkitekt- och teknikkonsultföretag, landsting och bostadsrättsföreningar.

Vad betyder ZOEN?

ZOEN står för flera saker – på japanska är zoen ett av orden för landskapsarkitekt och på holländska betyder zoen puss. ZOEN är också ett anagram för det engelska ordet zone.