Staffan TapperZOEN ab ägs och drivs av landskapsarkitekt Staffan Tapper. Företaget startade 2011 och erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur, landskapsanalys, stadsutveckling, projektledning och ljusdesign.

Staffan har lång erfarenhet av planering, gestaltning och projektering i såväl stora stadsplane- och infrastrukturprojekt som i mindre uppdrag i både offentliga och privata miljöer. Från 2001 till 2011 arbetade Staffan som konsult på Landskapslaget (2001-2007) och Tengbom (2007-2011). I mars 2011 började Staffan på stadsbyggnadskontoret på Täby kommun där han arbetade  som projektledare, expert och beställare i stadsbyggnads-, park- och infrastrukturprojekt under två år.

Sedan den 15 april 2013 driver Staffan ZOEN ab på heltid.

Hur jobbar ZOEN?

ZOEN arbetar med mjuk, medmänsklig arkitektur. I våra projekt lägger vi fokus på såväl beställarens som brukarens krav, förväntningar och önskemål. Vi arbetar för att få en smidig, snabb och kostnadseffektiv process där beställarens nytta och nöjdhet står i fokus.

Vi är ett litet företag med ett stort nätverk och samarbetar med flera större och mindre arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Våra uppdragsgivare är bland annat bostads- och fastighetsbolag, kommuner, byggbolag, arkitekt- och teknikkonsultföretag, landsting och bostadsrättsföreningar.

Vad betyder ZOEN?

ZOEN står för flera saker – på japanska är zoen ett av orden för landskapsarkitekt och på holländska betyder zoen puss. ZOEN är också ett anagram för det engelska ordet zone.