Zoen har erhållit uppdrag som projekteringsledare för utbyggnad av allmänna anläggningar vid Näsby slott. Projektet beräknas pågå under 2018.