Zoen har tillsammans med Knut Jönsson Byggadministration projekterat en ny bollplan i Silverdal i Sollentuna kommun. Bollplanen ersätter den tidigare bollplanen vid Tegelhagens skola, under tiden då skolan byggs om. Bollplanen stod klar i september 2016.