Zoen har gestaltat och projekterat entré, parkering och gård till ett nytt punkthus med små lägenheter åt Peab Bostad och Peab Anläggning och som just nu uppförs i Hässelby .
Arbetet har skett i nära samarbete med Arkitekter Engstrand och Speek.