Zoen har under 2015 och 2016 projekterat ett antal förskolor och skolor åt Liljewall Arkitekter för SISAB:s räkning. I slutet av maj lämnades bygglov och bygghandling för den senaste förskolan in – Kistahöjdens förskola.

Zoen har bland annat arbetat med följande projekt åt Liljewall i tätt samarbete med Liljewalls arkitekter, landskapsarkitekter och byggnadsingenjörer:

Kistahöjdens förskola
Pepparvägens förskola
Brännkyrka gymnasiumAspuddens skola
Emågatans förskola
Bredbyplans förskola
Lindeparkens skola
Igelbäcksskolan
Rödabergsskolan
Förskolan Bokkammaren
Förskola Stora Sköndal