Zoen arbetar vidare med gestaltning och projektering av nya bostadsgårdar för projektet Brofästet, Etapp II och III – Brf Brovaktaren och Brf Slussporten åt PEAB Bostad.