Under 2012-2013 arbetade Staffan Tapper som projektledare och beställarstöd för upprustningen av Centralparken i Täby. Den 25 augusti 2014 invigdes parken efter slutförd byggnation och den 8 maj 2015 tilldelades Centralparken utmärkelsen ”Årets stadsbyggnadsprojekt” av namn- och skönhetsrådet i Täby.

Centralparken består av en långsträckt dalgång på drygt en kilometer och anlades ursprungligen på 1960-talet. Vid upprustningen byggdes två av de tre lekplatserna om från grunden, ett nytt utegym och ett odlingslottsområde anlades, planteringar rustades och utvidgades och ett nytt skulpturstråk iordningställdes.

Tema landskapsarkitekter under ledning av Anna Bernmark gestaltade och projekterade upprustningen i nära samarbete med Täby kommun och projektledningen. Belysningsprojektering utfördes av Bjerking under ledning av Agnieszka Carlsson. Skulpturerna i skulpturstråket är utförda av Carl-Gustaf Ekberg. Entreprenör var Y2 Anläggning AB och för byggledning ansvarade Eva Åberg från Rockstore Engineering AB. Beställare för uppdraget var Parkenheten på Stadsbyggnadskontoret på Täby kommun genom stadsträdgårdsmästare Poa Collins och parkchef Evalena Burenius.

Projektet i korthet:

Beställare: Parkenheten, Täby kommun
Projektledning: Täby kommun och ZOEN AB
Landskapsarkitekt: Temagruppen AB
Konstnär: Carl-Gustaf Ekberg
El- och belysning: Bjerking AB
Byggledning: Rockstore Engineering AB
Anläggning: Y2 Anläggning AB

Projektbudget: ca 20 miljoner kronor

 

Centralparken i media