Zoen Arkitektur Och Landskap AB är glada över att ha fått tilldelningsbesked av Nacka kommun för ramavtal avseende tekniska konsulttjänster landskapsprojektering. Zoen fick högsta kvalitetspoäng av de 22 inlämnade anbuden. Detta innebär att av de fem konsulter som erhållit tilldelningsbesked så rankas Zoen som nummer ett. Ramavtalet löper fram till 31 december 2015 med möjlighet till förlängning om 1+1 år.

Tilldelningsbeslutet visar att även mindre, nystartade arkitektkontor genom att lämna kvalitativa anbud kan konkurrera med mer etablerade arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Kontrakt mellan Nacka kommun och Zoen Arkitektur Och Landskap AB kan tidigast tecknas den 5:e september då avtalsspärren löper ut och under förutsättning att upphandlingen inte överklagas.