Zoen har i öppen konkurrens tilldelats avtal med Trafikverket distrikt Öst. Uppdraget innebär att fungera som specialiststöd inom landskapsarkitektur för infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Tonvikt ligger på projekt i detaljprojekterings- och entreprenadskede.

Detta är det andra avtalet som Zoen tilldelats i öppen konkurrens den senaste månaden.

Uppdraget förväntas påbörjas under mars och löper under hela 2014. Avtal med Trafikverket tecknas först efter att avtalsspärren löpt ut, dock tidigast om 10 dagar.

Vid utvärdering av anbuden tilldelades Zoen maxpoäng beträffande satta mervärden såsom innovationsförmåga, tydlighet och leveranssäkerhet. Mervärdespoängen tillsammans med det offererade timpriset innebär att Zoen Arkitektur Och Landskap AB lagt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.