Vårtecken

Västerås stad har skickat ut tilldelningsbeslut gällande ramavtal för konsulttjänster avseende landskapsarkitekter. Zoen Arkitektur Och Landskap AB är ett av de företag som Västerås stad föreslås teckna avtal med. Ramavtalet avser konsulttjänster inom Västerås vid planering av ny- och
ombyggnad av stadens gator, parker och torg under två år med rätt till förlängning i max 2 år.

Zoen Arkitektur Och Landskap AB tilldelades högsta poäng vid utvärderingen av de 24 inlämnade anbuden och har därmed högst mervärdespoäng vid tilldelning i kommande uppdrag.

Uppdatering 2014-03-05:
Tyvärr har upphandlingen överklagats och därefter avbrutits. Västerås stad har meddelat att en ny upphandling kommer genomföras inom kort.