Zoen har gestaltat och konstruerat det nya skärmtaket och gradängerna vid Åva skate som invigs den 25/5. Uppdragsgivare var NCC. Skaten är gestaltad, konstruerad och byggd av Nord Skateparks och parkanläggningen är gestaltad av Anna Feltelius på Täby kommun och är byggd av NCC.