Konstnären Hermine Keller arbetar för fullt med att färdigställa de fyra djurskulpturer som ska placeras ut i gränderna intill de nya bostadskvarteren på Attundafältet i Täby centrum. Zoen är projektledare för projektet som är en del av Täby centrumprojektet. Den första skulpturen kommer att placeras ut under hösten 2013.