Programskiss

Zoen Arkitektur och Landskap AB har fått i uppdrag att projektleda upprustningen av Centralparken. Centralparken är en av Täbys största och finaste parker. Projektering pågår för fullt och upphandling ska vara klart innan sommaren. Parken ska stå klar vintern 2013/2014. Landskapsarkitekter är Temagruppen och ljusdesigners är Bjerking.