Zoen Arkitektur och Landskap AB kommer från och med 15 april 2013 drivas på heltid. Staffan Tapper som äger och driver Zoen har nu slutat på Täby kommun och återgår till att vara konsult.

Zoen har flera intressanta projekt på gång och ser med tillförsikt på framtiden. Vi vill härmed hälsa såväl gamla som nya beställare välkomna!