ZOEN har under andra halvåret 2019 arbetat med att ta fram ett nytt koncept för att rusta Lidingös lekparker.

Just nu byggs de första två lekparkerna i enlighet med konceptet – Treklöverparken och Mosstorpsparken. Lekparkerna kommer vara klara till sommaren.

Tre ytterligare lekparker är nu under utredning.