ZOEN gestaltade och projekterade bostadsgården till Brf Tallgläntan under 2016-2017. Nu är gården i stort sett färdigbyggd och inflyttning i kvarteret pågår.

Under gestaltning och projektering har stor vikt lagts vid att bevara befintlig tallbacke – som med sina stora resliga tallar bildar en fond mot intilliggande bostadskvarter och bidrar till kvarterets speciella karaktär. Generösa uteplatser för de med lägenheter på bottenplan och en stor gemensam uteplats, med möjlighet till boule, ligger i anslutning bostadshuset.

Dagvattenhanteringen sker i ett öppet system där takvatten leds via ränndalar till ett synligt infiltrationsmagasin – utformat som en stram, stiliserad bäck.

bostadsgård
Brf Tallgläntan, Täby