ZOEN har på uppdrag av Liljewall under 2017-2019 tagit fram bygghandling för förskolan Mineralen i Solberga åt SISAB.

Förskolebyggnaden togs i bruk tidigare i våras men gården stod klar först nu i slutet av maj.

Förskolegården domineras av en bevarad kinesisk sekvoja och en vacker ginkgo – båda är kvarlevor från den skolträdgård som tidigare låg på platsen. Många stora träd har kunnat bevaras på förskolegården vilka nu skänker såväl behövlig skugga och bidrar till att skapa en vacker och ombonad miljö.

Hållbara och naturliga material såsom trä, granit, bark och korg har valts i ytskikt och utrustning. De träd som tyvärr behövde tas ned inför byggnationen har återanvänts och blivit till sittbänkar, hoppkubb och balanslek. De kommer också fungera som livsmiljöer åt såväl svampar som insekter.

Robusta och rumsskapande växter har valts till planteringar.