ZOEN har på uppdrag av Andersson Company Förvaltning tagit fram tre rapporter inför samråd av ny detaljplan för kvarteret Bonden Mindre 14 på Södermalm.

Rapporterna omfattar en utredning om gårdens utformning, funktion och dagvattenhantering, en förenklad/begränsad barnkonsekvensanalys samt en förenklad socialt värdeskapande analys.

Detaljplanens syfte är att befintliga verksamheter  inom kvarteret tillåts fortgå och förenliga med detaljplanen. Planen ligger ute för samråd mellan 7 maj och 18 juni.