Uppdraget: Ombyggnation av skolgård F-6 i Kista.
Roll: Landskapsarkitekt
Beställare: Liljewall arkitekter
Slutkund: SISAB
Uppdragsår: 2015-2016

Lämna ett svar