Uppdraget: Utbyggnad av allmän plats såsom gator, parker och anläggningar inom Näsby slott – Täbys enda byggnadsminne.
Roll: Projekteringsledare
Beställare: Täby kommun
Uppdragsår: 2017- pågående
Uppdraget påbörjades under anställning på Täby kommun

Bild: Täby kommun

Lämna ett svar