Beskrivning: Strukturskiss och -analys för förbättrad grönkoppling och stadsutveckling i Täby Kyrkby
centrum.
Projektår: 2011-2012
Roll: Utredare
Uppdraget utfördes under anställning på Täby kommun

Lämna ett svar