Projektnamn: Åva Skate
Beskrivning: Gestaltning och projektering och konstruktion av ett asymmetriskt skärmtak intill skateanläggningen vid Åva Skate.
Uppdragsår: 2013
Uppdragsgivare: NCC
Ansvarig arkitekt: Staffan Tapper

Lämna ett svar