Flygfoto

Projektnamn: Centralparken
Roll: Projektledare
Priser: Årets stadsbyggnadsprojekt 2015 i Täby
Uppdraget: Projektledningsuppdrag för upprustning av Centralparken från program-, projekterings-till upphandlingsskedet samt under delar av entreprenadskedet.
Kund: Täby kommun, stadsbyggnadskontoret, parkenheten
Uppdragsår: 2012-2013
Färdigställande: Augusti 2014
Konsulter: Temagruppen AB (landskapsarkitektur), Bjerking (belysning), Rockstore Engineering (byggledning)
Entreprenör: Y2 Anläggning AB

Lämna ett svar