Uppdraget: Gestaltning och projektering av ny motorväg mellan Stockholm och Nynäshamn (sträckan Älgviken – Fors).
Roll: Handläggande landskapsarkitekt
Uppdragsgivare: Vägverket Region Stockholm
Uppdragsår: 2002-2006
Uppdraget utfördes under anställning på Landskapslaget AB

Lämna ett svar