Projekt- och projekteringsledning

Uppdraget: Upprustning av Täby centrum under projekteringsfas och byggnation för offentlig platsmark.
Roll: Beställarstöd gestaltning, projektledare Täby torg, Estrids torg, torget vid kv. Mars
Beställare: Täby kommun
Uppdragsår: 2011- pågående
Uppdraget påbörjades under anställning på Täby kommun

Bild: Polyform arkitekter AS

Lämna ett svar