Beskrivning:
Uppdrag: Gestaltning och projektering av två torg samt bullerskydd på Stadsgårdskajen.
”Stora Turismpriset” 2010, Nominerad till Stockholm konsts Konstpriset 2010
Roll: Ansvarig landskapsarkitekt
Uppdragsgivare: Stockholms hamn AB
Uppdragsår: 2007-2010
Uppdraget utfördes under anställning på Tengbom

Lämna ett svar