Gestaltning, markprojektering av strandpromenad, strandpark samt inventering och
kartering av befintlig vegetation.
Roll: Handläggande landskapsarkitekt
Beställare: JM AB
Uppdragsår: 2002-2005
Uppdraget utfört under anställning på Landskapslaget AB.

Lämna ett svar